Udział fizyków warszawskich w eksperymencie CMS przy LHC

Polscy fizycy od wielu lat biorą aktywny udział w badaniach z zakresu fizyki cząstek elementarnych. Badacze z Warszawy biorą udział w budowie detektora CMS od 1991 roku. Warszawska grupa eksperymentu CMS tworzona jest przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Politechnikę Warszawską. Obecnie w skład grupy wchodzi około 20 fizyków, około 10 studentów i doktorantów oraz kilku inżynierów. Kierownikiem grupy od momentu jej powstania jest prof. dr hab. Jan Królikowski.

W tym serwisie prezentujemy nasz wkład w budowę detektora CMS, oraz w badania prowadzone przy jego użyciu.

Po dwuletniej przerwie akcelerator LHC znów działa!  3 czerwca 2015 roku w pierścieniu akceleratora LHC doszło do zderzeń wiązek przy energii 6.5 TeV.
Poniżej zamieszczamy wizualizację jednego z pierwszych zderzeń, zarejestrowanego przez detektor CMS. więcej informacji można znaleźć tutaj.

cms_13TeV_3June2015_0

 

Analizy fizyczne wykonane dla danych zebranych w pierwszym okresie działania akceleratora LHC pozwoliły już na uzyskanie szeregu bardzo istotnych wyników. Do najbardziej spektakularnych należało odkrycie bozonu Higgsa. Końcowe wyniki poszukiwań tego bozonu, oparte o wszystkie dane zebrane w latach 2011-2012, zostały już opublikowane. Na podstawie połączonych wyników z eksperymentów ATLAS i CMS wyznaczono bardzo precyzyjnie masę bozonu Higgsa, która wynosi mH = 125.09 ± 0.24 (0.21 stat. ± 0.11 syst.) GeV.