Prace obronione w ramach Grupy CMS

Poniżej przedstawiamy najważniejsze prace wykonane w ramach Warszawskiej Grupy CMS.

Prace habilitacyjne:

 1. M. Bluj, Od rekonstrukcji leptonu tau do obserwacji rozpadów bozonu Higgsa na pary tautau w eksperymencie CMS przy LHC (2020)
 2. G. Brona, Forward Physics – a new window on high energy interactions. Results from Large Hadron Collider Run-1 data taking obtained with Compact Muon Solenoid experiment (2018)
 3. A. Kalinowski, Wybrane aspekty poszukiwań bozonu Higgsa z Modelu Standardowego w zderzeniach proton-proton w eksperymencie CMS przy LHC (2015)
 4. M. Konecki, The Muon Trigger of the CMS experiment – design, performance, upgrade (2015)
 5. Michał Szleper, The Higgs boson and the physics of WW scattering before and after Higgs discovery (2015)
 6. P. Zalewski, Wybrane aspekty poszukiwania nowych cząstek w eksperymencie DELPHI przy LEP i eksperymencie CMS przy LHC (2014)
 7. K. Pożniak, Metody diagnostyczne systemów TRIDAQ implementowanych w układach FPGA dla ekspoerymentów wysokich energii (2012)
 8. G. Wrochna, Muon Trigger of the CMS detector for LHC (1997)

Prace doktorskie:

 1. M. Olszewski, Machine learning approach to H→ττ analysis in the CMS experiment (2020)
 2. T. Fruboes, Search for neutral Higgs boson in H → ττ → μτjet final state in the CMS experiment (2013)
 3. K. Buńkowski, Optimization, Synchronization, Calibration and Diagnostic of the RPC PAC Muon Trigger System for the CMS detector (2009)
 4. P. Zych, Observation of the strongly coupled Higgs sector in the CMS detector at the LHC (2007)
 5. P. Traczyk,Search for Massive Randall-Sundrum Graviton Excitations in the CMS Experiment at the LHC (2006)
 6. A. Kalinowski, Search for the heavy neutral MSSM Higgs particles in the H/A -> tau tau -> mu + X channel in the CMS detector at the LHC(2006)
 7. M. Bluj, Poszukiwanie bozonow Higgsa w akceleratorach LEP i LHC (2006)
 8. M. Kazana, Signatures of the GSMB SUSY particles in the CMS detector at the LHC(2004)
 9. M. Ćwiok, New Resistive Plate Chambers with High Counting Rate capability for the CMS experiment (2003)
 10. M. Konecki, CP violating effects in B-meson decays with multimuon final states – simulation study in the CMS detector (1997)

Prace magisterskie:

 1. B. Latacz, Analysis of background estimation methods in Higgs boson searches in tau-tau decay mode in the CMS experiment (2016)
 2. A. Pyskir, Analiza parzystości kombinowanej (CP) w rozpadach neutralnych cząstek na dwa leptony tau w eksperymencie CMS (2016)
 3. G. Żarnecki, The Level-1 Muon Trigger of the CMS experiment – muon selection in the detector overlap region (2016)
 4. A. Smykiewicz, Badanie uniwersalności leptonowej w rozpadzie bozonu Z na podstawie danych z eksperymentu CMS (2014)
 5. D. Bartkiewicz, Tryger RPC jako część systemu mionowego CMS – analiza pierwszych danych LHC przy energii 7 TeV (2012)
 6. G. Siemczuk, Badanie kanału A/H → τ + τ → τ_ dżet + µ + X w detektorze CMS (2011)
 7. T. Fruboes, Mionowy system wyzwalania detektora CMS w oparciu o komory RPC – emulacja algorytmu i optymalizacja wzorców pędowych (2008)
 8. A. Kalinowski, Optymalizacja algorytmu trygera mionowego detektora CMS w obecności szumów komór RPC (2002)
 9. K. Buńkowski, Testowanie prototypu procesora PAC 2 (2001)
 10. Ł. Gościło,Symulacja odpowiedzi wielostopniowego systemu wyzwalania detektora CMS (2000)
 11. P. Traczyk, Szukanie Wielowymiarowych Grawitonow w Eksperymencie CMS (2000)
 12. M. Pietrusinski, Systemowe podejscie do testowania elektroniki wyzwalania w eksperymentach wysokiej energii (1998)
 13. M. Kazana, Hipotetyczne długożyciowe ciężkie cząstki naładowane w detektorze CMS(1997)
 14. A. Fengler, Double Muon Trigger Rates in CMS Experiment (1996)
 15. M. Ćwiok, Study of the performance of Resistive Plate Chambers prototypes (1996)
 16. M. Konecki, Badanie systemu wyzwalania detektora CMS przy Large Hadron Collider (1992)

Prace licencjackie:

 1. Tomasz Kuśmierczyk, Poszukiwanie sygnału rozpraszania bozonów W w eksperyencie CMS przy LHC (2013)
 2. P, Kuszaj, Poszukiwania mezonu Bs w eksperymencie CMS (2012)
 3. M. Maćkowski, Analiza pierwszych danych trygera RPC w eksperymencie CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (2012)
 4. R. Boniecki, Analiza danych LHC w poszukiwaniu rezonansów w rozkładzie masy niezmienniczej dwóch mionów (2011)
 5. K. Nesteruk, Mionowy system wyzwalania w oparciu o komory RPC w eksperymencie CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (2011)

Pracownie studenckie:

 1. R. Boniecki, Ćwiczenie – tryger RPC (2012)