Skład grupy

(UW oznacza Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, NCBJ oznacza Narodowe Centrum Badań Jądrowych, PW oznacza Politechnikę Warszawską)

Kierownik grupy:

Marcin Konecki UW

Fizycy:

Helena Białkowska NCBJ
Michał Bluj NCBJ
Muhammad Alibordi UW
Karol Buńkowski UW
Krzysztof Doroba UW
Maciej Górski NCBJ
Małgorzata Kazana NCBJ
Artur Kalinowski UW
Marcin Konecki UW
Jan Królikowski UW
Michał Szleper NCBJ
Piotr Zalewski NCBJ

 Inżynierowie i technicy:

Adrian Byszuk PW
Krzysztof Kierzkowski UW
Wojciech Okliński UW
Krzysztof Poźniak PW
Wojciech Zabołotny PW

Doktoranci:

Piotr Fokow PW
Mohammad Mousavi NCBJ

…oraz kilkoro studentów I i II stopnia.


Lista byłych członków grupy dostępna na tej stronie.