Nasz wkład w badania

Schemat rozpadu bozonu Higgsa na dwa leptony tau.

Bierzemy aktywny udział w poszukiwaniach bozonu Higgsa w tzw. kanale rozpadu na dwa leptony tau. Grupa Warszawska jest też zaangażowana w poszukiwania cząstek przewidywanych przez modele Supersymetrii, oraz badania struktury protonu. Planowane jest także zaangażowanie przy badaniach zderzeń ciężkich jonów.

Liczba publikacji Wsþółpracy CMS w kolejnych latach. Dane z serwisu Web of Knowledge, stan na 26.06.2012.

 

Od momentu zawiązania Współpracy CMS w 1991 roku zostaliśmy współautorami ponad 400 publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach (wg. Web of Knowledge) w tym ponad 200 od momentu uruchomienia LHC 10 września 2008 roku.