Nasz wkład w badania

Schemat rozpadu bozonu Higgsa na dwa leptony tau.

Bierzemy aktywny udział w badaniu własności bozonu Higgsa w tzw. kanale rozpadu na dwa leptony tau. Grupa Warszawska jest też zaangażowana w poszukiwania cząstek przewidywanych przez modele rozszerzające Model Standardowy (m.in. Supersymetrię), badanie procesów rozpraszania bozonów wektorowych (VBS) oraz badania struktury protonu. Planowane jest także zaangażowanie przy badaniach zderzeń ciężkich jonów.

Liczba publikacji Współpracy CMS w kolejnych latach (odwrócona chronologia). Dane z serwisu Web of Knowledge, stan na 11.01.2021.

Od momentu zawiązania Współpracy CMS w 1991 roku zostaliśmy współautorami ponad 1000 publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach (wg. Web of Knowledge), większość od momentu uruchomienia LHC 10 września 2008 roku.