Dydaktyka i popularyzacja

Studenci studiów Wydziału Fizyki I i II stopnia biorą aktywny udział w pracach Grupy i po kierunkiem członków Grupy piszą prace licencjackie i magisterskie. Niektórzy z nich rozpoczynając studia doktoranckie na Wydziale Fizyki UW lub w NCBJ stają się potem członkami naszej Grupy. Na tej stronie umieściliśmy listę najważniejszych prac napisanych w ramach prac Grupy. Mamy też bogatą listę tematów które czekają na studentów chętnych do ich wykonania. Listę proponowanych tematów można znaleźć tutaj.

 

Członkowie Warszawskiej Grupy CMS angażują się aktywnie w prezentowanie prac Grupy. Stworzyliśmy kilkanaście plakatów które były pokazywane na konferencjach naukowych oraz Sympozjach Wydziału Fizyki. Galerię naszych plakatów można obejrzeć tutaj.

 

 

Rozkład masy niezmienniczej dwu mionów uzyskany przez uczestników warsztatów. Widać wyraźnie wkład od bozonu Z0 o masie 92 GeV.

Od 2012 roku zaangażowaliśmy się także w prowadzenie warsztatów prezentujących fizykę cząstek elementarnych dla uczniów szkół średnich. Warsztaty te odbywają się corocznie w ramach Hands on Particle Physics Masterclasses. Opis ćwiczeń z ostatniej sesji (marzec 2014) można zobaczyć tutaj.